MARTIN IMAN - Fine art photographer and Painter

Introduction of the author: Martin Iman, SR

March 2017 – Martin Iman has been listed as the Authorat „ARTSTAQ“, the first global online art exchange platform in the world, launched in October 2016.

Year 2015 – Department of Cultural diplomacy of the Slovak Ministry of Forreign Affairs listed Martin Iman as one of the authors representing the Slovak Republic abroad.

Martin Iman, 1969 – currently lives and creates his works in Bratislava and Prague. He is an acclaimed painter and fine art photographer. He exhibited his pieces at various occasions in cooperation with CARGO GALLERY in Prague, Dresden, including exhibitions in the portugese Algarve or in a prestigeous gallery La Fabrica in Lisbon (2012). His artwork was shown in Paris following a personal invitation of Mme. Christiane Peugeot (2011) and in 2015 presented his pieces at a famous World EXPO 2015 in Milano.

In 2016, in cooperation with the Slovak Fine Art Association, Martin re-exhibited his works from the World EXPO, together with an addition of newer pieces, in one of the Bratislava’s galleries, UMELKA. In March of the same year  (2017), following an invitation of Mme. Iva Nesvadbová, the founder and director of ART PRAGUE FAIR – a contemporary art fair in Prague.

In Martin‘s own words: “…we live in a different world for art today, whole world is interconnected….a person does not need to bean artcollector to invest in a painting, statue or a photography. A person has their right to choose what they like, what they find attractive. Nevertheless, they have the right to a fair price, which is the repsonsibility of the author and the gallery. It has been for me a key reason to self-improve and further increase the value of my artwork.“

 

Predstavenie autora : Martin Iman , SR

Marec 2017 – Martin Iman je zalistovaný do zoznamu autorov „ARTSTAQ , ktorý v októbri 2016 otvoril prvú globálnu burzu s umením na svete .

V roku 2015 – Martin Iman je zaradený odborom Kultúrnej diplomacie , MZVSR do zoznamu autorov reprezentujúcich SR v zahraničí.

Martin Iman, 1969 – žije a tvorí v Bratislave a Prahe.  Venuje sa úspešne maľbe a výtvarnej fotografii. Do súčasnosti vystavoval svoje práce pri rôznych príležitostiach v spolupráci s CARGO GALLERY v Prahe, Drážďanoch, vrátane výstav v portugalskom Algarve, či prestížnej galérii La Fabrica v Lisabone (2012) . Na osobné pozvanie Me. ChristianePeugeot (2011) vystavoval v Paríži, a v roku 2015 prezentoval svoje práce na Svetovej výstave World EXPO 2015 v Miláne.

V roku 2016 sa prezentoval v spolupráci so Slovenským zväzom výtvarných umelcov reexpozíciou svojich diel zo svetovej výstavy doplnenú o nové diela v bratislavskej galérii UMELKA. V marci tohto roku ( 2017) sa na pozvanie  Me. Iva Nesvadbová – zakladateľka a riaditeľka veľtrhu, úspešne prezentoval na ART PRAGUE FAIR – veľtrhu súčasného umenia v Prahe.

Ako Martin hovorí : “ … dnes žijeme v inej dobe pre umenie, celý svet je pospájaný … človek nemusí byť znalec umenia, aby investoval do obrazu, sochy alebo fotografie. Má právo sa rozhodnúť podľa toho čo sa mu páči.  Má však rozhodne právo na férovú cenu, a to je zodpovednosť autora a galérii. Pre mňa je to silný dôvod na to, aby som na sebe vždy pracoval a naďalej zvyšoval hodnotu svojich diel . „