ABOUT ME

MARTIN IMAN
ART PHOTO
GALLERY WORK

O TVORBE / ABOUT CREATION

Charakteristickou črtou v maľbe či soche Martina Imana
je neustály experiment v geste, farbe, hmote a štruktúre , ktoré postupne organizuje a vypĺňa tak priestor.

V rámci spomenutého konceptu zobrazuje objekty, ktoré netvorí v rámci jedného univerzálneho riešenia, ale ustavičným hľadaním, ktoré ukončuje často definitívnou kresbou, čím ešte zdôrazňuje tvarovú a farebnú čistotu diela.

Dominuje maľba akrylom na plátne, a použitie viacerých techník maľby a tém.

Vo fotografii  v jeho prácach dominuje figurálna a portrétna fotografia, ktorú realizuje nielen tradičnými technikami či digitálne, ale aj s použitím koláže a manipuláciou obrazu.

O AUTOROVI

Martin Iman, SR / 1969 . / www.martiniman.sk /

ATELIÉR

Žije a tvorí v Bratislave, SR .

TVORBA

Venuje sa maľbe, výtvarnej fotografii a soche.

ETAPY

2019

V roku 2019 autor vystavilsvoje calligrafické diela v spolupráci s ShanghaiArtCollectionMuzeum v Shanghai.

V závere roku 2019 Martin Iman v spolupráci s JuramČutekom inštaloval veľkú exterierovú sochu Stein v centre Bratislavy.

2018

 V roku 2018 vystavoval pod kuratelou Ministra kultúry Talianskej republiky DarioFranceschini v Ríme .

2017

Do roku 2017 často v spolupráci s pražskou CARGO GALLERY vystavil svoje práce viac krát pri rôznych príležitostiach na Slovensku,  Českej republike, Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Portugalsku,  vrátane prestížnej galérie La Fabrica v Lisabone (2012).

Od marca 2017 je zaradený do zoznamu autorov prvej globálnej burzy z umením ARTSTAQ. V tom istom roku sa na pozvanie zakladateľky a riaditeľky veľtrhu pani Ivy Nesvadbovej  úspešne prezentoval na ART PRAGUE FAIR, CZ.

V roku 2017 bol vzhľadom na svoju fotografickú tvorbu autor citovaný v publikácii : 103 osobností  českej fotografie / Zoner Press, 2017 /.

2015

V roku 2015 na Svetovej výstave World EXPO 2015 v Miláne.

Od roku 2015 je zaradený odborom Kultúrnej diplomacie MZVSR do zoznamu autorov reprezentujúcich SR v zahraničí.

2011

 roku 2011 sa na osobné pozvanie Me.ChristianePeugeot prezentoval svojimi dielami v Paríži.

V roku 2019 autor vystavilsvoje calligrafické diela v spolupráci s ShanghaiArtCollectionMuzeum v Shanghai. V závere roku 2019 Martin Iman v spolupráci s JuramČutekom inštaloval veľkú exterierovú sochu Stein v centre Bratislavy. V roku 2018 vystavoval pod kuratelou Ministra kultúry Talianskej republiky DarioFranceschini v Ríme .

Do roku 2017 často v spolupráci s pražskou CARGO GALLERY vystavil svoje práce viac krát pri rôznych príležitostiach na Slovensku,  Českej republike, Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Portugalsku,  vrátane prestížnej galérie La Fabrica v Lisabone (2012). V roku 2011 sa na osobné pozvanie Me.ChristianePeugeot prezentoval svojimi dielami v Paríži, a v roku 2015 na Svetovej výstave World EXPO 2015 v Miláne. V roku 2017 bol vzhľadom na svoju fotografickú tvorbu autor citovaný v publikácii : 103 osobností  českej fotografie / Zoner Press, 2017 /.

Od marca 2017 je zaradený do zoznamu autorov prvej globálnej burzy z umením ARTSTAQ. V tom istom roku sa na pozvanie zakladateľky a riaditeľky veľtrhu pani Ivy Nesvadbovej  úspešne prezentoval na ART PRAGUE FAIR, CZ. Od roku 2015 je zaradený odborom Kultúrnej diplomacie MZVSR do zoznamu autorov reprezentujúcich SR v zahraničí.

VÝSTAVY / EXHIBITION

Martin Iman | Juraj Čutek . Stein, Instalation of sculpturin the center of Bratislava. Bratislava

Martin Iman. Figures. Savoy Gallery. Bratislava

Martin Iman. Original paintings. Slovak Institut in Shanghai. Shanghai

2019      Martin Iman. Ink Energy. Shanghai Art Collection Museum. Shanghai

Martin Iman | Bohumil Eliáš ml. Nehľadaj, nachádzaj. Savoy Gallery. Bratislava

Martin Iman. Obrazy. Art Banking Uni Credit SK. Bratislava

ART PRAGUE FAIR. XVII. Veletrh současního umění. Clam – Gallasův palác. Praha

2018      Martin Iman. Original Paintings. Institutto Slovacco a Roma. Under the authority of the Minister of Culture of the republic of Italy, Roma, Italy Roma | Rím

Martin Iman isenrolled in the list of authors of ARTSTAQ , world's global art market

Martin Iman . Obraz investičné umenie dneška, Trenčín, Slovak republic

Martin Iman. Každý deň môže byť iný. Lampy. Bratislava

Martin Iman. ArtPrague Fair. XVI. Veletrhsoučasníhoumění. Clam – Gallasův palác. Praha

2017      Martin Iman. Gemälde. BellartGalerie. Wien | Viedeň

Martin Iman z druhej strany. Galéria Umelka. Bratislava

Art meet point. Cargo Gallery. Přístavište Náplavka. Praha

2016      Artmeetpoint. PřístavišteVelkáMlýnská. Litoměřice

CargoArt, CargoGalleryPraguewithcooperationCultureaktive, Dresden,Germany and Litoměřice, CzechRepublic

Involve in the list ofauthorsrepresentingthe Slovakia abroad.The Department ofCulturalDiplomacy, MZV SR

2015      Martin Iman in YourPaints. WORLD EXPO 2015. PadiglioneSlovacco. Milano

Lade Tour 2014. CargoGallery. Praha

Artmeetpoint 2014. Pražské kongresové centrum. Zimní zahrada. Praha

2014      Martin Iman. Akt. PraguePhoto. Kafkůvdům. Praha

2013      Photomeetpoint. Pražské kongresové centrum. Praha

2012      Feminae. FábricaBraçodePrata. Lisboa | Lisabon

Naked in Algarve. GaleriaArteAlgarve. Lagoa

Martin Iman. WomanPrague. SourekGallery. Praha

2011      Dancingwithsunflowers. Atelier Z – Centre CulturelChristianePeugeotwithspecialinvitation by MeChristianePEUGEOT . Paris | Paríž

2010      PraguePhoto. Výstavní síňMánes. Praha

2009      Rok české a slovenské nekomerční fotografie. Pražské kongresové centrum. Praha